ELECTRIC SYSTEMS DESIGN

การออกแบบระบบไฟฟ้าและวงจรจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องใช้บุคลากรที่มีความรู้ความสามารถเฉพาะทาง เพราะการออบแบบจะมีผลต่อกระบวนการผลิตระบบไฟฟ้า และยังช่วยให้คุณใช้ไฟฟ้าได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ หากระบบไฟฟ้านั้นได้รับการออกแบบมาอย่างถูกต้อง

EMEC ผู้ให้บริการออกแบบสวิสบอร์ดและระบบวงจรไฟฟ้าในอาคาร ได้สร้างทีมงานวิศวกรออกแบบที่เชี่ยวชาญในการออกแบบระบบไฟฟ้าอย่างถูกต้องและเป็นระบบ ทำงานผู้เชี่ยวชาญเพื่อให้ลูกค้าได้แบบระบบไฟฟ้าตามที่ต้องการ

ELECTRIC SYSTEMS INSTALLATION

การติดตั้งระบบไฟฟ้า เป็นอีกการบริการที่ทาง EMEC มีความเชี่ยวชาญ หากคุณอยากได้ความมั่นใจกับระบบไฟฟ้าใหม่ในระดับโรงงานผู้ผลิต

โดยการติดตั้งระบบไฟฟ้าของทาง EMEC นั้นเริ่มตั้งแต่กระบวนการขนส่งสินค้าด้วยความระมัดระวัง เพื่อให้อุปกรณ์ไฟฟ้าเหล่านี้ถึงที่หมายอย่างนุ่มนวล โดยคำนึงถึงการลดความผิดพลาดของระบบไฟฟ้าให้ได้มากที่สุด ทุกขั้นตอนในการติดตั้งระบบไฟฟ้านั้น EMEC จะใช้ทีมงานวิศวกรรมที่มีความเชี่ยวชาญ เพื่อมาตรฐานงานขั้นสูง

ELECTRIC SYSTEMS CONSULTANT

เรายินดีให้คำปรึกษาในทุกๆปัญหาที่เกี่ยวข้อกับระบบไฟฟ้า โดยพนักงานที่มีความเชี่ยวชาญและมีสำนึกในการให้บริการมีความพร้อมในการให้คำปรึกษาอย่างมีระบบ

TURNKEY PROJECT

EMEC ยินดีให้ทุกคำปรึกษาด้านการวางระบบไฟฟ้า โดยผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์มากกว่า 20 ปี ไม่ว่าจะเป็น

  • งานเขื่อน
  • โรงไฟฟ้าขนาดเล็ก
  • ระบบไฟฟ้าโซลาเซลล์ หรือระบบไฟฟ้าทางเลือกอื่นๆ
  • ระบบผลิตไฟฟ้าโดย ดีเซล (Diesel Gen-Set Synchronizing Panel)
  • ระบบผลิตไฟฟ้าโดย แก๊ซ (GAS Gen-Set Synchronizing Panel)
  • ระบบไฟฟ้าในหมู่บ้าน / บ้าน
  • ระบบไฟฟ้าในโรงงานอุตสาหกรรม

ทุกอย่างที่เกี่ยวข้องกับระบบไฟฟ้า EMEC มีความพร้อมในการให้คำปรึกษาอย่างมีระบบ

ELECTRIC SYSTEMS SERVICES

เมื่อระบบไฟฟ้าของคุณมีปัญหาที่ไม่สามารถแก้ไขได้ คุณสามารถติดต่อ EMEC เพื่อให้ทีมวิศวกรของเราเข้าไปทำการแก้ไข และจัดการกับปัญหาที่เกี่ยวกับระบบไฟฟ้าของคุณได้ ถึงแม้เราจะไม่ได้เป็นคนติดตั้งระบบไฟฟ้า หรือเป็นคนออกแบบระบบไฟฟ้าให้คุณตั้งแต่ครั้งแรก เรายินดีให้บริการ เพื่อช่วยเหลือ และแก้ไขปัญหาให้กับคุณ เพราะ EMEC คือผู้เชี่ยวชาญในระบบไฟฟ้า

RENTAL BUSINESS

หากคุณเพียงต้องการอุปกรณ์ไฟฟ้าบางอย่างเพื่องานชั่วคราว เช่น การใช้ระบบไฟฟ้าชั่วคราวตามสถานที่ที่กำลังก่อสร้าง หรือทดสอบเครื่องเครื่องกำเนิดไฟฟ้าต่างๆ EMEC มีบริการในการให้เช่า อุปกรณ์ไฟฟ้า ดังนี้

  • Load-bank 100 - 7000 KW
  • Generator Set
  • Distribution Boards

อุปกรณ์ไฟฟ้าเหล่านี้ได้รับการตรวจสอบคุณภาพการใช้งานก่อนส่งมอบให้คุณเพื่อใช้งาน แม้จะเป็นการใช้งานชั่วคราว แต่มั่นใจได้กับคุณภาพของสินค้าที่คุณเช่า พร้อมบริการข่นส่งถึงสถานที่ใช้งานอย่างมืออาชีพ

The best Electric Syetems Provider ever