เราพัฒนาสินค้าอย่างเป็นระบบ

เพื่อความพึงพอใจสูงสุดของลูกค้า พร้อมทั้งสนับสนุนความก้าวหน้าในเรื่องพลังงานของประเทศ ตลอดจนการสร้างคุณภาพชีวิตของคนในสังคม

Scope of work

เราให้บริการออกแบบ ผลิต และติดตั้งดังนี้

Location

KORAT, THAILAND

Project Value

40,xxx,xxx B.