ปรับปรุงระบบจำหน่ายเป็นเคเบิ้ลใต้ดิน

Year :
2016
Project location :
Thailand
Project details :

โครงการปรับปรุงระบบจำหน่ายไฟฟ้าเป็นระบบเคเบิลใต้ดินบริเวณตลาดแม่กลอง  จ.สมุทรสงคราม

งานติดตั้งหม้อแปลง ไฟฟ้า ขนาด 22 kV และงานโยธา ฐาน Compact Unit Substation