โหลดเทียมให้เช่า

Product Detail :

ตารางและรายละเอียดการใช่เช่าโหลดเทียม (ติดต่อขอใบเสนอราคาได้ที่เบอรโทร 02-8894518)

CAPACITIES

ขนาด

Price/day (THB)

ราคาต่อวัน (บาท)

V/Hz

100kW

15,000400V/50Hz

500kW

25,000

400V/50Hz
1000kW

45,000

400V/50Hz
2000kW90,000

400V/50Hz

เงื่อนไขการเช่า

  1. อัตราค่าเช่น คิดเป็นการใช้งานที่ 8 ชั่วโมงต่อหนึ่งวัน
  2. มีช่างเทคนิคประจำชุดทดสอบให้ 1 คนเป็นอย่างน้อย
  3. มีสายไฟฟ้าสำหรับต่ออุปกรณ์ให้ โดยมีความยาว 15 เมตร
  4. อัตราการเช่านี้สำหรับระยะทางภายในกรุงเทพฯ และปริมณฑลเท่านั้น

หมายเหตุ  อัตราค่าเช่าต่างจังหวัดคิดค่าขนส่งต่างหาก

The best Electric Syetems Provider ever