03/11/20

สินค้าใหม่ของเรา

สินค้าใหม่ของเรา...

31/07/19

EMEC ร่วมทดสอบ FAT หม้อแปลง ณ โรงงาน Ritz Instrument Transformers GmbH

บริษัท อีเมค จำกัด ได้ร่วมเดินทางพร้อมกับคณะการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (EGAT) ร่วมทดสอบ FAT หม้อแปลง ณ โรงงาน Ritz Instrument Transformers GmbH ที่เมือง Wirges ประเทศเยอรมนี วันที่ 3-10 กรกฎาคม 256...

19/03/16

รวมพลังคนไทยลดพีคไฟฟ้า

เชิญชวนประหยัดไฟฟ้าอย่างง่าย 1 ชั่วโมง เวลา 14:00 – 15:00 น. เป็นเวลา 2 เดือน ระหว่างวันที่ 20 มีมาคม – 20 พฤษภาคม 2559  ...

19/03/16

พลังงานลม.. หรือจะเป็นเพียงอนุสาวรีย์ !!

Gavin Hewitt บรรณาธิการจาก BBC ยุโรป ได้เขียนข้อเขียนตอนหนึ่งอธิบายถึงความล่มสลายของเศรษฐกิจในยุโรป เผยแพร่ในหนังสือที่มีชื่อว่า The Lost Continent มีใจความตอนหนึ่งว่า สเปน คืออนุสรณ์แห่งความเพ้อฝันที...

19/03/16

พลังงานแสงอาทิตย์ อีกหนึ่งพลังขับเคลื่อนพลังงานทดแทนไทย

ด้วยกระแสการตื่นตัวกับสภาวะโลกร้อน ที่ต้องการลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ประกอบกับประเทศไทยต้องการลดการพึ่งพาการนำเข้าพลังงานจากต่างประเทศ ทางรัฐบาลจึงได้มอบหมายให้กระทรวงพลังงาน จัดทำแผนการพัฒนาพล...

19/03/16

ขึ้นทะเบียนมนุษย์ไฟฟ้า รู้ยัง…กฎหมายบังคับ

โบราณว่าไว้…“โจรขึ้นบ้านสิบ ครั้ง ไม่เท่ากับไฟไหม้บ้านครั้งเดียว” เพราะทุกอย่างวอดวายไปกับกองเพลิงทั้งหมด สาเหตุของการเกิดเพลิงไหม้กว่าร้อยละ 80 เกิดจากไฟฟ้าลัดวงจร และต้นเหตุของไฟฟ้าลัดวงจรส่วนหนึ่งม...

The best Electric Syetems Provider ever