EMEC Co.,Ltd.

บริษัท อีเมค จำกัด ผู้นำในการผลิตและจำหน่ายตู้สวิทซ์บอร์ดชั้นนำรายหนึ่งของประเทศไทย เป็นบริษัท ที่ได้รับการรับรองมาตรฐานระบบคุณภาพ ISO 9001: 2008 จากสถาบัน BVC (BUREAU VERITAS Certification, Thailand)

บริษัท อีเมค จำกัด   เริ่มดำเนินการเมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2536  ภายใต้ทุนจดทะเบียนเต็มหนึ่งล้านบาทถ้วน (1,000,000) โดยแรกเริ่มของการก่อตั้ง ผู้ก่อตั้งทำได้แค่การเช่าพื้นที่ของตึกแถวในย่านบางกอกน้อย ในกรุงเทพหมานครโดยเป็นทั้งที่ผลิตและที่ดำเนินธุรกิจ ก่อนที่จะย้ายสถานที่ปฏิบัติงานมาที่หมู่บ้านแฟคตอรี่แลนด์ 1 ในถนนพุทธมณฑลสาย 5 ในปีต่อมา เมื่อสถานที่เดิมเริ่มไม่เพียงพอต่อการผลิต โดยได้ซื้อโรงงานแห่งแรกในหมู่บ้าน และเมื่อการผลิตเพิ่มสูงขึ้นในปี พ.ศ. 2539 บริษัทจึงจำเป็นต้องซื้อโรงงานข้างเคียงที่อยู่ติดกันเพื่อรองรับยอดขายที่เพิ่มขึ้น จากนั้นในปี พ.ศ. 2548 หลังจากผ่านพ้นวิกฤตเศรษฐกิจ บริษัทจึงได้ทำการเพิ่มทุนจดทะเบียนเป็นห้าสิบล้านบาท (50,000,000) และได้ทำการย้ายที่ตั้งโรงงานมาอยู่ ณ ที่ปัจจุบัน ในถนนพุทธมณฑล สาย 5 จังหวัดนครปฐม บนพื้นที่ 1,600 ตารางวา โดยมีกำลังการผลิตตู้สวิทซ์บอร์ดได้ประมาณ 1,000 – 2,000 ช่องต่อปี ทุกขั้นตอนการผลิต ตั้งแต่การออกแบบ วิศวกรรม การผลิต การขาย การประกันคุณภาพ กระทำภายใต้การควบคุมของวิศวกรที่มีความชำนาญและมีประสบการณ์ความชำนาญและมีประสบการณ์ ดังนั้นลูกค้าจึงมั่นใจได้ว่าผลิตภัณฑ์มีคุณภาพสูงตรงตามมาตรฐานและสนองตอบในทุกๆความต้องการของลูกค้า

ลูกค้าต้องพอใจ 100%

ด้วยประสบการณ์ทำงานและทีมงานคุณภาพ EMEC รับประกันความพอใจกับทุกผลงานที่ออกมา เพราะทุกผลงานที่ออกจาก EMEC จะต้องไม่ใช่แค่ดีต่อลูกค้า แต่จะต้องดีต่อประเทศ ดีต่อสังคมโลก เราถึงจะเรียกว่าดีที่สุด

สุรเดช บัวทรัพย์ / CEO & Founder

สุรเดช บัวทรัพย์CEO & Founder

"EMEC คือ บริษัทที่พร้อมเรียนรู้ และพัฒนา  อย่างเป็นระบบ และต่อเนื่อง เพื่อความพอใจสูงสุดของลูกค้า  เพื่อพัฒนา และสนับสนุนความก้าวหน้าในเรื่องพลังงานของประเทศ และเพื่อคุณภาพชีวิตของคนในสังคมที่ดียิ่งขึ้น"

พวกเราเริ่มต้นจากการตั้งธุรกิจเล็ก ๆ ด้วยตึกแถวเพียง 2 ห้อง และเติบโตมาจนกระทั้งมีโรงงานเป็นของตัวเอง การผ่านพ้นวิกฤตต่าง ๆ ทางเศรษฐกิจ ทำให้พวกเราเรียนรู้ที่จะพัฒนาขึ้น แข็งแกร่งขึ้น และเติมโตขึ้น

พวกเราอาจจะไม่ใช่บริษัทที่ใหญ่ที่สุดในด้านอุตสาหกรรมไฟฟ้าของประเทศไทย แต่เรามั่นใจว่าเราเป็นบริษัทที่สามารถตอบโจทย์ลูกค้าได้ทั้งหมด โดยเฉพาะเรื่องความเร็วในการทำงาน หากที่งานไหนที่ทุกคนปฎิเสธเพราะเรื่องระยะเวลา พวกเรายินดีที่จะรับงานนั้นโดยไม่ลังเล และเราจะทุ่มกำลังทั้งหมดที่เรามี เพื่อให้งานนั้นออกมาดีที่สุด และจะไม่ทำให้ลูกค้าเราผิดหวัง

เวลาพวกเราทำงาน พวกเราจะคิดถึงผลงานที่ดีที่สุด เพื่อให้ลูกค้าพอใจสูงสุด แต่นั้นไม่ใช่สิ่งที่เรามุ่งหวังเพียงอย่างเดียว การส่งมอบงานที่ดีที่สุดให้กับลูกค้านับเป็นเพียงส่วนหนึ่งเท่านั้น เพราะไม่ใช่แค่ดีต่อลูกค้าเท่านั้น แต่ยังคงต้องดีต่อสังคม ดีต่อประเทศชาติ และดีต่อคนรุ่นต่อ ๆ ไปอีกด้วย

การจะทำอย่างนั้นได้ เราจำเป็นที่จะต้องเริ่มตั้งแต่ต้นทาง โดยเริ่มจากการออกแบบที่ดีที่สุด ที่คำนึงถึงเรื่องการใช้พลังงานอย่างคุ้มค่า ทำให้สภาพแวดล้อมเสียหายน้อยที่สุด การผลิตที่ใช้วัสดุอุปกรณ์ที่ได้มาตราฐาน ไม่มีการสลับเปลี่ยนสินค้าที่ไม่ได้คุณภาพให้กับลูกค้า เพราะนั้นจะทำให้คนรุ่นต่อ ๆ ไปเสียหาย หากต้องตามมาแก้ไขความผิดผลาดของคนผลิตในปัจจุบัน การติดตั้งที่ได้คุณภาพจะทำให้พลังงานที่ได้คุ้มค่ามากที่สุด ทั้งหมดนี้หากพวกเราทำได้ดีแล้ว พวกเราเชื่อว่ามันจะสามารถขับเคลื่อนประเทศชาติให้เจริญก้าวหน้าได้อย่างต่อเนื่อง

12 ขั้นตอนการทำงานเพื่อมาตรฐานงานของ EMEC

เพื่อให้ผลงานทุกชิ้นที่ออกจาก EMEC เป็นผลงานที่ดีที่สุด เราจึงมีการกำหนดขั้นตอนการทำงานให้กับเจ้าหน้าที่ทุกคนยึดถือ และปฎิบัติตามอย่างเคร่งครัด ดังนี้

 1. เมื่อได้รับการยืนยันการสั่งซื้อจากลูกค้า (Email, FAX P/O, โทรศัพท์) EMEC จะทำการออกหมายเลขงานพร้อมบันทึกรายละเอียดใน LOG BOOK และใน Electronic Files
 2. กำหนดส่งรายละเอียดเพื่อการออกแบบฯ จากฝ่ายขาย โดยให้รายละเอียดเพียงพอในการออกแบบฯ (Draft Sheet)
 3. กำหนดวันในการส่งแบบที่ออกแบบเรียบร้อยแล้วให้ทางฝ่ายขายตรวจสอบรายละเอียดฯ และยืนยันก่อนส่งให้ฝ่ายผลิตดำเนินการต่อไป
 4. รับแบบจากฝ่ายขายเพื่อให้ฝ่ายผลิตดำเนินการผลิต
 5. ทำการสั่งซื้อ ตู้เปล่าเพื่อใช้ในการผลิต
 6. กำหนดวัน เวลา สถานที่ ที่ส่งมอบตู้เปล่า
 7. ทำการสั่งซื้ออุปกรณ์ต่างๆตามรายการที่แผนกขายกำหนดโดยฝ่ายจัดซื้อ
 8. กำหนดวัน เวลา สถานที่ส่งมอบ อุปกรณ์ ตามรายการข้างต้น โดยผู้ขายที่ฝ่ายจัดซื้อ (บันทึกทุกครั้งที่มีการส่งของ)
 9. ดำเนินการผลิตจนเสร็จสิ้นพร้อมส่งให้ฝ่ายออกแบบฯและ ฝ่ายวิศวกรรมตรวจทดสอบและทวนสอบ ตามความต้องการที่กำหนดไว้
 10. กำหนดวัน เวลา ในการดำเนินการตรวจทดสอบและทวนสอบ ก่อนจัดส่ง
 11. ทำการส่งมอบ ตู้พร้อมอุปกรณ์หลังการตรวจและทดสอบผ่านเรียบร้อยแล้ว พร้อมเอกสารยืนยันจากฝ่ายออกแบบ และ ฝ่ายขาย
 12. นำอุปกรณ์ที่เหลือจากการผลิต คืนฝ่ายสโตร์ และ ปิดงาน

จากขั้นตอนที่ได้มาตราฐาน ทำให้ EMEC ของเรานั้นได้รับการรับรองจาก ISO 9001 : 2008 และเรายังคงมุ่มมั่นในการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ทุก ๆ สินค้าและบริการของเราให้ดียิ่งๆขึ้นไป

เราสามารถจัดการได้ทุกElectric Systems

นอกเหนือจากการวางระบบไฟฟ้า และผลิต Switch Board แล้ว EMEC ยังสามารถที่จะสร้างสรรค์ผลงานเกี่ยวกับระบบไฟฟ้าอย่างครบวงจรในอุตสาหกรรมต่าง ๆ ได้ อาทิเช่น

 • โรงงานอุตสาหกรรมขนาดใหญ่
 • โรงผลิตไฟฟ้า
 • เขื่อน
 • และทุกอุตสาหกรรมที่จำเป็นต้องใช้ระบบไฟฟ้าในการขับเคลื่อน

EMEC เรามีมุ่งเน้นที่จะเป็น "Electric System Provider" หลักของประเทศไทย เราเรียนรู้ และพัฒนาต่อเนื่องอย่างเป็นระบบเพื่อ ลูกค้า ประเทศ และสังคมโลก ที่ดียิ่งขึ้น

มั่นใจในคุณภาพงานกับทีม Specialist Engineering

EMEC เชื่อมั่นในทีมงานที่มีคุณภาพระดับต้น ๆ ของสายงานนี้ เราได้คัดเลือก และฝึกสอนทีมงานวิศวกรรมไฟฟ้าของเรา เพื่อให้สามารถรองรับได้กับทุกรูปแบบงาน ไม่เพียงแต่ความรู้ทางด้านไฟฟ้าอย่างเดียวเท่านั้น ทีมงานเรายังมีความเชี่ยวชาญทางด้าน ... เพื่อรองรับงานในส่วนที่เกี่ยวข้อง เช่น งานเขื่อน

About EMEC What’s people talk

การที่ได้รวมงานกับ บริษัท อีเมค นั้นก็ถือว่าโชคดีอย่างหนึ่ง Emec มีทีมงานที่ไว้ใจได้เป็นอย่างดี มีความรับผิดชอบกับงานของตัวเอง ตรงต่อเวลาที่นัดหมาย และที่สำคัญที่สุด After Sales service ไม่ว่าจะเป็นงานเล็กงานใหญ่ ไม่เคยปฏิเสธ support ทุกครั้งที่ติดต่อไป ผมคิดว่านี้ คือจุดเด่นของ Emec

คุณวีระชัย กวางทองManager of Fuji Furukawa E&C (Thailand), Navanakron Brance

“ผมเชื่อมั่นและไว้วางใจ EMEC ที่ทำตู้คอลโทรลที่ได้มาตรฐานและตรงต่อเวลาที่กำหนด ทำให้แผนงานที่วางไว้ไม่เกิดปัญหาและเป็นที่พอใจกับลูกค้าของผมด้วยครับ

คุณกิติ จิตรเกษมMayekawa (Thailand) Co., Ltd.
The best Electric Syetems Provider ever