ระบบไฟฟ้า...หน้าที่ของเรา
CONTACT US     Share   
สวิทช์บอร์ด, ตู้ไฟฟ้าภายนอกอาคาร,หม้อแปลงไฟฟ้าขนาด 1500 kVA เหมาะกับโรงงานอุตสาหกรรมขนาดใหญ่, รางวายเวย์,ตู้กราฟิก, ตู้คาปาซิเตอร์ Capacitor Bank, AMCC, SMCC,ตู้ Grafic Annunciater,รางเคเบิ้ลเทรย์,

ระบบไฟฟ้า...หน้าที่ของเรา
บำรุงรักษาตู้ไฟฟ้า,ตู้คอนโทรลไฟฟ้า, เอเล็ตโต้,ตู้คาปาซิเตอร์ Capacitor Bank, Electrical Switchboard Assembling
Electrical material supplier
Standard & made to order Wire ways, Cable Tray, Cable Ladder, Pull Box, Electrical Panel & Etc.
ได้รับการรับรองมาตรฐานจากสถาบัน BVQI,ตู้คาปาซิเตอร์,คอนซูเมอร์,คอนซูมเมอร์ยูนิต, Electrical Installation & Service
Electrical material supplier,ตู้ควบคุมระบบสูบจ่ายน้ำมันของคลังน้ำมัน,ตู้ควบคุมมอเตอร์,
ตู้ไฟฟ้าภายในอาคาร,Motor Control Center (MCC),ตู้คอนโทรลไฟฟ้า, Electricity System is our duty.
Our Products
Diesel Gen-Set Synchronizing Panel

More detail »
Prisma iPM system L

More detail »
Tin-Plate Copper Bus bar

More detail »
Contact Us
 EMEC Co., Ltd.
9/29 Moo 1 Buddha Mondhol 5 Rd.,
Banggratuk, Samphan,
Nakorn Pathom 73210 Thailand
Phone: +662 889 4518Contact Us